top of page

Verkoopvoorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden bijgewerkt op 09/24/2021.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

"Reserveringsbewijs": betekent elk toegangsbewijs dat geen enkele vorm van kopiëren toelaat, exclusief uitgegeven door CAMPING LES ECURIES F1, verzonden naar Kopers door CAMPING LES ECURIES F1 en toegang geeft tot de site van CAMPING LES ECURIES F1, ter gelegenheid van de Belgische formule Alleen 1 Grand Prix of de Total 24 Hours of Spa-Francorchamps. Deze boekingsvouchers worden alleen verkocht op onze website www.campinglesecuriesF1.com .

"Camping Les Ecuries F1": particuliere en tijdelijke organisatie (enkel voor de F1 GP en Total 24H), waarvan de activiteiten (tijdelijke camping) zijn gevestigd in Chemin de la Source, te 4960 Meiz-Malmedy, België.

Website:  www.campinglesecuriesf1.com
E-mail:  campinglesecuriesf1@gmail.com

"Koper": iedere natuurlijke of rechtspersoon die via de website www.campinglesecuriesf1.com een bestelling plaatst voor de reservering van één of meerdere kampeerplaatsen.

ARTIKEL 2: VERPLICHTE KRACHT

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling die kan voorkomen op enig ander document dat is uitgegeven door de koper of een andere algemeen niet-gespecificeerde derde partij en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen, vormen de hierin opgenomen clausules en voorwaarden alle overeenkomsten en overeenkomsten gesloten tussen CAMPING LES ECURIES F1 en de koper.

In alle gevallen aanvaardt de koper enkel de toepassing van de Franse taal op deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3: ALGEMEEN

Indien een voorwaarde zou ontbreken, zou deze worden geacht te worden beheerst door de geldende praktijken in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen in België gevestigd zijn.

Het niet toepassen van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden kan door de koper nimmer worden beschouwd als een verzaking aan deze voorwaarden.

De voorwaarden regelen alle fasen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen.
In alle gevallen houdt de definitieve validatie van de bestelling de aanvaarding in, in zijn geheel en tegen de prijzen aangegeven door CAMPING LES ECURIES F1.

Deze validatie is de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding waard van alle verrichtingen die op de site worden uitgevoerd.

CAMPING LES ECURIES F1 behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 4: BESTELLING

Elke bestelling die via internet op de officiële site www.campinglesecuriesf1.com wordt gedaan, is alleen geldig wanneer de koper de orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen in de vorm van een boekingsvoucher (ontvangen factuur).

 • De prijzen van kampeerplaatsen zijn gegarandeerd op het moment dat de bestelling door de koper wordt geplaatst.

 • 100% van de betaling moet worden geregistreerd op de bankrekening van CAMPING LES ECURIES F1 om de reservering te garanderen.

 • CAMPING LES ECURIES F1 stuurt de koper een bevestiging per e-mail waarin staat dat de volledige betaling is ontvangen.

 • Vervolgens kan ook andere nuttige informatie zoals aankomst- en vertrekroutes naar de koper worden gestuurd.

 • CAMPING LES ECURIES F1 behoudt zich het recht voor om het type ticket dat door de koper is besteld te wijzigen, met dien verstande dat deze wijziging betrekking heeft op reserveringsvouchers van gelijke of hogere waarde zonder extra kosten voor de koper in vergelijking met zijn aanvankelijk ontvangen bestelling.

 • Alle verkopen van boekingsvouchers zijn definitief: geen restitutie, omruiling, annulering is toegestaan op betaalde bestellingen en verzonden boekingsvouchers, behalve zoals vermeld in art. 13 hieronder.

 • Elke bestelling die door de koper wordt geplaatst, vormt een aanbod voor CAMPING LES ECURIES F1, onder voorwaarden, die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van locaties en de aanvaarding van de bestelling door CAMPING LES ECURIES F1.

 • Elke geplaatste bestelling met bankoverschrijving als betaalmiddel moet binnen 7 dagen na de besteldatum worden betaald. Na deze periode wordt het geannuleerd door CAMPING LES ECURIES F1.

 • Een betaalde factuur wordt automatisch per e-mail naar de koper gestuurd na ontvangst van de betaling of na afschrijving door de kredietinstelling. Reserveringsformulieren waarvoor de bestelling CAMPING LES ECURIES F1 meer dan 15 dagen voor de datum van de Grand Prix van België Formule 1 heeft bereikt, worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres vermeld op het bestelformulier van CAMPING LES ECURIES F1.

 • Bestellingen die minder dan 15 dagen voor de datum van de Grand Prix van België Formule 1 geplaatst zijn en betaald zijn via overschrijving, worden enkel in behandeling genomen indien ze vergezeld zijn van een betalingsbewijs.

 • Bestellingen die minder dan 15 dagen voor de datum van de Grand Prix Formule 1 van België worden geplaatst, worden ook per e-mail verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze e-mail bevat de referentie van de bestelling en de factuur.

 • De persoon of het bedrijf dat de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de besteller en is verantwoordelijk voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze bestelling is opgesteld voor en verzonden naar een derde partij.

ARTIKEL 5: AFSTAND / GESCHIL

Reserveringsvouchers worden niet geretourneerd of geruild behalve in de gevallen vermeld in artikel 13.

Als u een probleem heeft met uw boekingsvouchers, aarzel dan niet om per e-mail contact op te nemen met CAMPING LES ECURIES F1.

ARTIKEL 6: GEMAK EN BEREIKBAARHEID CAMPING

CAMPING LES ECURIES F1 wijst alle verantwoordelijkheid af voor veranderingen in de toestand van het ter beschikking gestelde land. CAMPING LES ECURIES F1 mag geen enkele vergoeding in rekening worden gebracht, met name in geval van moeilijkheden of zelfs onmogelijkheid om het ter beschikking gestelde land te verlaten als gevolg van weersomstandigheden die het terrein moeilijk of onpraktisch maken.

Voor uw comfort en veiligheid en om een maximale uitvoerbaarheid van voertuigen te garanderen, moeten ze voor de duur van het verblijf op de staanplaats blijven. 

Er is een pendeldienst naar het circuit beschikbaar voor degenen die dat willen.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De reserveringsvouchers blijven het exclusieve eigendom van CAMPING LES ECURIES F1; zowel intellectueel als materieel eigendom. Bijgevolg is elke reproductie of imitatie in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook strikt verboden.

Ook is het verboden boekingsvouchers door te verkopen of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken voor commerciële doeleinden; zonder schriftelijke toestemming van CAMPING LES ECURIES F1.

Een boekingsvoucher die in strijd met deze clausule is gekocht, geeft geen recht op toegang.

CAMPING LES ECURIES F1 behoudt zich ook het recht voor om reserveringsvouchers te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod reserveringsvouchers in strijd met deze clausule te koop worden aangeboden.

Het verhaal van de kosten (15 euro) als gevolg van deze annulering wordt op de koper verhaald.
Een identiteitscontrole van de houder van de reserveringsbon door CAMPING LES ECURIES F1 of is mogelijk.

Het CAMPING LES ECURIES F1-logo is een geregistreerd handelsmerk. Het is verboden om het te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van CAMPING LES ECURIES F1.

ARTIKEL 8: PRIJS

De prijzen van de boekingsbonnen zijn aangegeven en betaalbaar in euro, alle taksen inbegrepen en administratieve incassokosten. Indien zich een prijswijziging voordoet, wordt de verkoop gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

ARTIKEL 9: BETALING

Betalen voor online bestellingen kan op verschillende manieren, zowel met creditcard als online betaling.

De CAMPING LES ECURIES F1-site ( www.campinglesecuriesF1.com ) is onderworpen aan een beveiligingssysteem, aangezien transacties worden uitgevoerd met de zeer veilige betalingsdienstaanbieder met behulp van het SSL Secure Shopping-certificaat.

SSL Secure Shopping zorgt ervoor dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.

ARTIKEL 10: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Raadpleeg ons privacybeleid

 

ARTIKEL 11: BEWIJS

De gegevens worden bewaard door CAMPING LES ECURIES F1 en stellen u in staat uw transactie af te ronden en de opvolging ervan te verzekeren.

De archivering van bestelbonnen en reserveringsformulieren (betaalde facturen) gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, zodat ze overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie.

Bij een geschil prevaleren deze archiefelementen tussen partijen.

 

ARTIKEL 12: BEVESTIGING - LEVERING - DIENSTEN

Uw reservering wordt pas definitief gevalideerd na volledige betaling van het verschuldigde bedrag op de CAMPING LES ECURIES F1-rekening.

De boekingsvouchers (ontvangen factuur) worden na ontvangst van de betaling per e-mail verzonden. Er is geen mailing gepland.

Alleen de reserveringsvoucher (ontvangen factuur) geeft u toegang tot CAMPING LES ECURIES F1.

De koper die heeft gekozen voor een elektrische aansluiting op zijn locatie (optioneel) is verplicht om een verlenging van minimaal 25 meter te voorzien, met een beschermingsindex van 44 (IP 44)  . Zonder dit conforme materiaal behoudt CAMPING LES ECURIES F1 zich het recht voor om de koper niet aan te sluiten, zonder enige vorm van compensatie.

De boekingsvoucher geeft recht op een staanplaats van 36 m² inclusief ruimte voor:

 • 1 camper

     Waar

 • voor 1 tent of 1 caravan + maximaal 1 voertuig

met toegang tot sanitair (WC, douches) inbegrepen.

Het PAKKET "Volledig verblijf", d.w.z. van DONDERDAG van 9u tot MAANDAG 12u, is van toepassing, ongeacht het aantal werkelijk bezette nachten.

De basisprijs is geldig voor maximaal 4 personen per staanplaats, inclusief toeristenbelasting en gemeentebelasting.

Door zijn bestelling te betalen, bevestigt de koper dat hij het huishoudelijk reglement heeft gelezen en aanvaard van CAMPING LES ECURIES F1.

 

ARTIKEL 13: ANNULERING VAN HET EVENEMENT of geval van overmacht

Reserveringsvouchers (betaalde facturen) worden enkel terugbetaald of omgewisseld op voorwaarde van annulering van de Belgische Formule 1 Grand Prix of de Total 24H van Spa-Francorchamps.

Er kan geen restitutieverzoek worden gedaan vóór de officiële aankondiging van de annulering van het evenement.

De mogelijkheden die CAMPING LES ECURIES F1 biedt (uitstel of gedeeltelijke terugbetaling) zullen per e-mail worden toegelicht, binnen 15 dagen na de officiële aankondiging van de annulering.

De koper kan zijn keuze tussen uitstel en gedeeltelijke terugbetaling alleen kenbaar maken door een e-mail te sturen naar campinglesecuriesf1@gmail.com.

Indien de houder van de reserveringsvoucher zijn keuze niet kenbaar maakt binnen 15 dagen na de aankondiging van de annulering of achter gesloten deuren evenement, worden de reserveringsvoucher(s) automatisch uitgesteld naar de volgende editie zonder kosten voor de koper .

In het geval van een verzoek tot terugbetaling, zal CAMPING LES ECURIES F1 de beheerskosten (20% van het bedrag van de standplaats) in zijn voordeel inhouden. De reserveringskosten voor de elektrische aansluiting (optie) worden, indien van toepassing, volledig vergoed (20 €).

Bijzonder geval: afgelasting van het evenement wegens overmacht of verbod/beperking van de aanwezigheid van toeschouwers wegens overmacht

In overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving kan er van CAMPING LES ECURIES F1 geen boete of schadevergoeding van welke aard dan ook worden geëist in geval van annulering van het evenement wegens overmacht of in geval van verbod/beperking van de aanwezigheid van toeschouwers. gebeurtenis als gevolg van overmacht.

Elke onoverkomelijke gebeurtenis, onafhankelijk van een fout van de dienstverlener en die hem verhindert zijn verplichtingen na te komen, vormt een oorzaak van overmacht.

In het bijzonder vormt elke daad van openbaar gezag - vorderingen, verboden, belemmeringen, politiemaatregelen, enz. een geval van overmacht. - die een of meer partijen wettelijk verhindert om de diensten uit te voeren waartoe zij contractueel gebonden zijn.

In geval van overmacht is CAMPING LES ECURIES F1 niet verplicht om de koper te vergoeden en behoudt zich het recht voor om de reserveringsvouchers uit te stellen of gedeeltelijk terug te betalen.

CAMPING LES ECURIES F1 kan beslissen om de keuze te geven tussen uitstel naar de volgende editie of gedeeltelijke terugbetaling.

Indien de houder van de aangekochte reserveringsvoucher(s) niet binnen 15 kalenderdagen na de bekendmaking van de annulering of het verbod/beperking van toeschouwers zijn keuze kenbaar maakt, worden de) ticket(s) automatisch overgedragen naar de volgende editie.

In het geval dat CAMPING LES ECURIES F1 de terugbetaling aanvaardt, is dit niet onderworpen aan een bepaalde termijn en zal CAMPING LES ECURIES F1 de beheerskosten (20% van het bedrag van de standplaats) in zijn voordeel inhouden. De reserveringskosten voor de elektrische aansluiting (optie) worden, indien van toepassing, volledig vergoed (20 €).

De procedure voor het verkrijgen van de terugbetaling van de boekingsvoucher(s) wordt per e-mail toegelicht, binnen 15 dagen na de officiële bekendmaking van het geval van overmacht.

 

ARTIKEL 14: RECHT EN JURISDICTIE

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht; in geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Verviers bevoegd.

bottom of page